जायकवाडी धरण 90.23% भरले, गोदाकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा ईशारा

लोकांनी गोदावरी नदी पात्रामध्ये जाऊ नये व जनावराना नदी पात्रात जाऊ देऊ नये अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.