दहावीचा सोमवारचा पेपर पुढे ढकलला, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

सोमवारी 23 मार्च रोजी भूगोल आणि सामाजिक शास्त्र -2 चा पेपर होता.