...तर मला वेगळा विचार करावा लागेल, एकनाथ खडसेंनी दिले बंडाचे संकेत

शेवटी मी माणूस आहे, देव नाही. मलाही भावना आहेत