राफेलची पूजा ही आपली परंपरा, खर्गे नास्तिक माणूस, त्यांना हा तमाशा वाटतो - संजय निरूपम

एक टक्के लोकांचा विचार कॉंग्रसचा विचार होऊ शकत नाही असं ते म्हणाले.