निलंग्यात अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांचे विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून विविध मागण्यांचे निवेदन महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आले