निलंग्यात पर्जन्यवृष्टीसाठी आयोजित केलेल्या यज्ञात चेंगराचेंगरी !

पोलिसांनी वेळीच प्रसंगावधान दाखविल्याने मोठा अनर्थ टळला