बुलेटचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन बाजारात, किंमत 'एवढी' असेल...

ताशी वेग 112 किमी असेल