12 तासात खुनाच्या दोन घटना, तरुणाचा चाकूने भोसकून तर गुंडाची पाण्यात फेकून हत्या

शहरातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या या खुनाच्या घटनेमुळे खळबळ