राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठ उत्कृष्टतेचे केंद्र बनावे - राज्यपाल

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी घेतली राज्यपालांची भेट