यवतमाळ | कोसदनी घाटात ट्रक उलटला, चालक जागीच ठार

चालकाचे वाहनवरील नियंत्रण सुटल्याने घडला अपघात