चीनमध्ये एकाच वेळी दिसले तीन सूर्य, तिप्पट होता सुर्यप्रकाश

फूयु शहरात पडला तिप्पट सूर्यप्रकाश