जगातील चौथ्या सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बफेट यांनी दान केले ₹248 अरबचे शेयर

बफेट यांनी 2006 पासून आतापर्यंत ₹2,346 अरबचे शेअर चॅरिटीजला दान केले आहेत.