विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी लागणारे कागदपत्रे कसे काढावेत?

अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राज्यभरात तशीच मुंबईतही सुरू झाली आहे. बारावीनंतरची विविध महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), वैद्यकीय, कृषी, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

एएम न्यूज | अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राज्यभरात तशीच मुंबईतही सुरू झाली आहे. बारावीनंतरची विविध महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), वैद्यकीय, कृषी, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी विविध दाखले, प्रमाणपत्रांची गरज भासते. ती मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे, प्रक्रिया आदींची माहिती विद्यार्थी आणि पालकांना मिळावी. यासाठी ही स्पेशल बातमी.

जातीचा दाखला -
ओबीसी, मराठा प्रवर्ग
आवश्यक कागदपत्रे :
१) घराण्यातील ज्याचा सन १९६७ पूर्वी जन्म झाला आहे, त्या व्यक्तीचा जातीच्या पुराव्यासहित एक कागदपत्र पुरावा म्हणून द्यावे. (उदाहरणार्थ : शाळेचा दाखला, तहसील कार्यालयातील जन्म नोंदी) रक्तनात्यातील वंशावळ सिद्ध करणारे पुरावे.
२) सन १९६७ पूर्वीचा रहिवासाबाबतचा महसूल पुरावा. (उदा. १९६७ पूर्वीचा सातबारा उतारा अथवा ग्रामपंचायतीकडून मिळणारे घरठाण पत्रक (असेसमेंट उतारा).
३) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र.
विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त
जाती आणि भटक्या जमाती
(एसबीसी, व्हीजेएनटी)
१) घराण्यातील ज्याचा सन १९६१ पूर्वी जन्म झाला आहे, त्या व्यक्तीचा जातीच्या पुराव्यासहित एक कागदपत्र पुरावा म्हणून द्यावे. (उदाहरणार्थ : शाळेचा दाखला, तहसील कार्यालयातील जन्म नोंदी) रक्तनात्यातील वंशावळ सिद्ध करणारे पुरावे.
२) सन १९६१ पूर्वीचा रहिवासाबाबतचा महसूल पुरावा. (उदा. १९६१ पूर्वीचा सातबारा उतारा अथवा ग्रामपंचायतीकडून मिळणारे घरठाण पत्रक (असेसमेंट उतारा).
३) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती
(एस.सी., एस.टी.)
१) घराण्यातील ज्याचा सन १९५० पूर्वी जन्म झाला आहे. त्या व्यक्तीच्या जातीच्या पुराव्यासहित एक कागदपत्र पुरावा म्हणून द्यावे. (उदाहरणार्थ : शाळेचा दाखला, तहसील कार्यालयातील जन्म नोंदी) रक्तनात्यातील वंशावळ सिद्ध करणारे पुरावे.
२) सन १९५० पूर्वीचा रहिवासाबाबतचा महसूल पुरावा. (उदा. १९५० पूर्वीचा सातबारा उतारा अथवा ग्रामपंचायतीकडून मिळणारे घरठाण पत्रक (असेसमेंट उतारा).
३) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र.

या दाखल्यांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया :

सन १९६७, १९६१ आणि १९५० ही वर्षे मानीव दिनांक पुरावा ग्राह्य धरले आहेत. या दिनांकांपूर्वी जो रहिवास पुरावा असेल, त्या संबंधित तहसील कार्यालयातील महा ई-सेवा केंद्रात अर्ज जमा करावा. (उदा. सातबारा अथवा घरठाण पत्रक जर, दुसऱ्या तालुक्यातील असेल आणि सध्या अर्जदार हा कोल्हापुरात राहत असेल, तर अर्जदारास सातबारा अथवा घरठाण पत्रक असलेल्या तालुक्यात अर्ज करावा लागतो.) हा दाखला मिळण्याची कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील मुदत ४५ दिवसांची, तर संपूर्ण राज्यात १५ दिवसांची मुदत आहे. आॅनलाइन अर्ज केल्यानंतर संंबंधित नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयातील कार्यवाही, पडताळणी होऊन डिजिटल स्वाक्षरी झाल्यानंतर महा ई-सेवा केंद्रातून जातीचा दाखला मिळतो.

नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट

(उच्च उत्पन्न गटात नसल्याबाबतचा दाखला):
आवश्यक कागदपत्रे :
१) जातीचा दाखला
२) आठ लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा तहसीलदारांचा दाखला
३) शाळा सोडल्याचा दाखला
४) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र
या दाखल्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रात अर्ज करावा. हा दाखला मिळविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत आहे.

उत्पन्नाचा दाखला
आवश्यक कागदपत्रे :

१) उत्पन्नाचा तलाठ्यांचा दाखला, शहरातील असल्यास कसबा करवीर तलाठी कार्यालयातील उत्पन्नाचा दाखला
२) नोकरी असल्यास (आयकर विवरणपत्र)
३) शेती असल्यास (सातबारा)
४) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र
या दाखल्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रात अर्ज करावा. हा दाखला मिळविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत आहे.

डोमिसाइल (वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्वाचा दाखला)

१) मूळ महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक
२) शाळा सोडल्याचा दाखला
३) १५ वर्षांचा रहिवास सिद्ध करण्यासाठीची आवश्यक कागदपत्रे (वीज बिल, असेसमेंट उतारा, सातबारा आदी.)
४) रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि एक छायाचित्र.
च्या दाखल्यासाठी महा ई-सेवा केंद्राकडे अर्ज करावा. संबंधित दाखल मिळण्याची मुदत १५ दिवस आहे.

या दाखल्यासाठी लागते प्रतिज्ञापत्र

जातीचा दाखला आणि नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेटसाठी प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट), तर उत्पन्नाचा दाखला आणि डोमिसाइलसाठी स्व:घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लरेशन) द्यावे लागते. त्याबाबतची प्रक्रिया महा ई-सेवा केंद्रात होते.AM News Developed by Kalavati Technologies